Fortum i Almedalen

Vi på Fortum arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan, med fokus på vattenkraftens framtid, ny kärnkraft och dagens energimarknad.

Kraftnät på ett grönt fält

Vattenkraftens framtid – vart är vi på väg?

Datum och tid: Måndagen den 4 juli klockan 8.00-8.45 (frukost från 7.30)

Deltagare i Fortums vattenkraftsseminarium i Almedalen

Myndigheterna inom vattenförvaltningen, politiker och vattenkraftbolag har olika syn på vad som krävs för att leva upp till EU:s regler för vattenkraften. Politiska beslut innebär att maximalt 1,5 TWh får förloras i miljöåtgärder, vilket är den nivå som vattenkraftsbranschen frivilligt finansierar med 10 miljarder kronor genom Vattenkraftens miljöfond.

Ett flertal riksdagspartier vill tillfälligt vill stoppa omprövningarna för att säkerställa att miljökrav och åtgärdsplaner inte leder till att centrala delar av vattenkraften nedmonteras. De underlag som nu tas fram för omprövningarna ser ut att leda till större förluster av vattenkraft än vad som är önskvärt. Är större förluster av vattenkraft oundvikligt eller kan Sverige gå en annan väg?

Deltagare:

Moderator: Jens Bjöörn, Fortum (övre raden till vänster)

Jacob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten (övre raden i mitten)

Camilla Brodin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, KD (övre raden till höger)

Ola Johansson, riksdagsledamot, C (nedre raden till vänster)

Johan Bladh, ansvarig vattenkraft, Energiföretagen (nedre raden i mitten)

Toni Kekkinen, chef för hållbarhet och kommunikation, Fortum (nedre raden till höger)

https://vimeo.com/726920439/6b79e06c1a

Mer information om evenemanget

Kan dagens elmarknad ta oss till netto noll?

Datum och tid: Måndagen den 4 juli klockan 15.00-15.45

Deltagare i seminariet Dagens elmarknad Almedalen

Dagens elmarknad skapades i mitten av 90-talet med syftet att i huvudsak förvalta det överskott av produktionskapacitet som byggdes upp på 70- och 80-talet. Elanvändning var stabil och klimatfrågan var fortfarande i sin linda. Den geopolitiska situationen var lugn och totalförsvarstänkandet tappade i relevans efter järnridåns fall.

Idag ser verkligheten fundamentalt annorlunda ut – marginalerna i elsystemet är redan idag små, elanvändningen förväntas öka kraftigt och totalförsvarsfrågorna är högst upp på agendan. I takt med att verkligheten har förändrats ställer sig både kunder och producenter frågan om dagens elmarknad verkligen räcker till för att med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet möta dessa utmaningar och ta oss hela vägen till netto noll.

Deltagare:

Moderator: Eva Hamilton (övre raden till vänster)

Simon-Erik Ollus, chef för Fortums elproduktion (övre raden i mitten)

Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige (övre raden till höger)

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät (nedre raden till vänster)

Ulrika Hesslow, generaldirektör Energimarknadsinspektionen (nedre raden till höger)

Mer information om evenemanget

Ny kärnkraft i Sverige - när, var, hur och vem?

Datum och tid: Måndagen den 4 juli klockan 16.15-17.00

Ny kärnkraft i Sverige deltagare i seminarium i Almedalen

Resurseffektiv och fossilfri. Planerbar och leverenssäker. Elen som alla vill ha men få kan leverera. Sverige behöver ny kärnkraft och det börja bli bråttom. För att nå våra klimat-, närings- och säkerhetspolitiska mål behöver vi utveckla, inte avveckla kärnkraften. Vilka hinder finns på vägen? Handlar det om teknik och tillämpning, lagstiftning och regelverk eller om marknadsmodell och lönsamhet? Hur ser opinionen och affärsförutsättningarna för ny kärnkraft ut och vad behövs politiskt? Vad görs i andra länder och kommer små modulära reaktorer (SMR) öppna upp för nya aktörer och affärsmodeller? Välkommen till en diskussion med ledande branschföreträdare om var vi står idag och vad som krävs framåt om kärnkraft på nytt ska byggas i Sverige!

Deltagare:

Moderator: Sara Nilsson, Fortum (övre raden till vänster)

Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation, Vattenfall (övre raden i mitten)

Simon-Erik Ollus, chef för Fortums elproduktion (övre raden till höger)

Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige (nedre raden till vänster)

John Ahlberg, medgrundare Kärnfull Next (nedre raden till höger)

Mer information om evenemanget

Anton Steen, chef för Fortums samhällskontakter i Sverige

Anton Steen

Chef för Fortums samhällskontakter i Sverige
Tel: +46 702 44 69 42
anton [punktum] steen [snabel-a] fortum [punktum] com